Kijkwijzer

De Onderwijscoöperatie heeft een praktische Kijkwijzer ontwikkeld waar je direct een kijkwijzer voor lesobservaties kunt samenstellen. Een handig hulpmiddel voor leraren die elkaar willen observeren en feedback geven. De Kijkwijzer helpt richting te geven aan de observatie en biedt houvast aan de observant bij het geven van feedback aan de geobserveerde leraar.

“De Kijkwijzer van Kijkbijmijnles is een ideaal instrument om elkaar te visiteren. Fijn is het dat je van tevoren zelf je criteria kunt vaststellen. Dit maakt het observeren voor de ander gemakkelijker, want je focust je op een beperkt aantal aspecten van het lesgebeuren. Het is ook heel leerzaam om bij een ander in de les te kijken, het  geeft je namelijk nieuwe ideeën en inzichten. Zeker als je observeert in een klas aan wie je zelf ook lesgeeft.”

Huib Verleg  en Merel Hellenbrand, Strabrecht College Geldrop

Met behulp van de Kijkwijzer maak je een kijkwijzer op maat op basis van jouw vragen, aansluitend jouw lessituatie. Naarmate een kijkwijzer nauwkeuriger aansluit bij de setting en het doel van de les zal de observatie gerichter zijn en de kwaliteit van de feedback toenemen. Iedere onderwijssituatie is uniek en vraagt om het voortdurend maken van afwegingen en keuzes. Het gesprek aangaan over het maken van die keuzes en afwegingen is een effectieve vorm van professionalisering voor leraren. Lesobservaties geven diepgang aan die collegiale dialoog omdat het gebaseerd is op concrete en echte situaties.

Naast de Kijkwijzer kun je op deze website een gespreksleidraad samenstellen voor onderwerpen die zich minder goed lenen voor lesobservaties.Ook biedt deze website de mogelijkheid om:

  • Direct collega’s uit te nodigen om deel te nemen aan een Kijkwijzer en gespreksleidraad
  • Direct collega’s uit te nodigen om uw les te observeren aan de hand van de samengestelde Kijkwijzer
  • Een rapportages te genereren van één of meerdere Kijkwijzers.

Onderstaande documenten kun je downloaden en maken het gemakkelijk om aan de slag te gaan met de Kijkwijzer: