Kijkbijmijnles / Peer review

Leraren willen een hoge kwaliteit onderwijs bieden. Daar hoort professionalisering bij. Van jezelf en van je school. Peer review, leren van elkaar, kan je daarbij helpen. Peer review vindt altijd plaats op basis van gelijkwaardigheid. Het is een krachtige methodiek om te komen tot kwaliteitsverbetering waarmee recht wordt gedaan aan de professionele ruimte van de leraar. Dit kan op vele manieren worden ingevuld. Belangrijke elementen zijn: elkaar observeren, elkaar feedback geven, casuïstiek bespreken, samen lessen voorbereiden, samen onderwijs ontwikkelen en het voeren van een collegiale dialoog. Dit kan binnen de eigen school maar ook met collega’s van andere scholen.